Jatkuva ja häiriötön toiminta oli edellytys mittauksen suorittamiselle, mikä karsi vaihtoehtoja mittauslaitteistolle. Fleximin G601 mittauslaitteisolla kyettiin mittaus suorittamaan häiriöttömästi. G-kirjain viittaa kaasujen mittaukseen, joita laitteella on mahdollista mitata minimissään yli 3 baarin paineisista putkista.

Laitteen akun avulla mittaus oli mahdollista paikassa jossa virransaanti ei ollut mahdollinen. Antureiden asennus suoritettiin asennusarmatuurin ja vaimennusmaton huolellisen kiinnittämisen jälkeen. Myös virtauksen suunta saadaan tietoon, koska mittauksessa ammutaan molempiin anturisuuntiin signaali minkä toinen anturi vastaanottaa vuorotellen. Kyseessä on kannettava laite G601, josta tarvittaessa saadaan mA- signaali automaatiolle ja laite voidaan kytkeä 230 VAC -verkkoon jolloin se on jatkuvatoiminen mittaus. Mittalaite G601 lukee anturitiedot, kun ne kytketään mittalaitteelle, niinpä myös nesteiden mittaus on mahdollista laitteelle tyypillisesti nestevirtausantureilla. G601 sisältää kirjaston erilaisista putkimateriaaleista ja kaasuista, mistä voidaan valita haluttu aine ja mikäli ainetta ei löydy voidaan se määrittää kirjastoon jälkikäteen. Data voidaan myös ladata PC:lle ja analysoida mittauksen luotettavuutta ja laatua sekä tutkia prosessin käyttäytymistä eri käyttötilanteissa (kts kuva alla).

Kuvassa näkyy Liikennevaloväreillä erilaisia suureita jotka ilmaisevat mittauksen laatua. Alla normitettu m3/min virtaus. Pc ohjelmalla Fluxdiag voidaan lisäksi luoda mittausraportti automaattisesti jossa näkyvät mm mittauksen parametrit (kts kuva alla).

Fleximiltä löytyy myös vastaavia kiinteitä mittalaitteita pysyviin asennuksiin ja periaate on sama. Myös ATEX tilaluokiteltuihin paikkoihin löytyy laite. Tyypillisesti virtauksen mittaus 2- ulotteisesta 90 asteen mutkasta vaatii 10 D (diameter, halkaisija) etäisyyden, joka usein tuottaa mittausongelmia. Flexim on kehittänyt ohjelmiston joka kompensoi tätä ja mittaus on mahdollista suorittaa jopa 2-3 D etäisyydeltä valitsemalla käyttöön kompensointi.

Kyseinen mittaus toteutettiin Salmisaaren voimalaitoksella Helsingissä. Kuten yllä olevasta raportista näkyy putken halkaisija on 88,9 mm ja seinämänvahvuus 2 mm rosteriputkesta, ilman raporttia en olisi muistanut. G601 tallentaa tiedon ja se on saatavilla jälkikäteen lukua varten. Kyseisessä  mittauksessa lämpötila oli 25 C, mutta mittauksille antureilla on mahdollista tehdä -40 stä 200 asteeseen.