AERasgard® AFTM-LQ-CO2 MODBUS / CO2-, kosteus-, lämpötila- ja VOC-lähetin

CO2-, kosteus-, lämpötila- ja VOC-lähetin – MODBUS

AERasgard_AFTM_datasheet