PROSESSIMITTAUKSET

show blocks helper

Näytetään tulokset 19–27 / 28

 • Partech 750 kiintoaine- ja sameusmittari

  Kannettava kiintoaine- ja sameusmittari.

  Partech 750-Monitor on kannettava akkukäyttöinen mittalaite, jolla voi mitata nopeasti ja tarkasti kiintoainepitoisuuden, sameuden ja lietepinnankorkeuden. Jämerä mittalaite on helppo käyttää hanskoilla ja siinä on mukana kantohihna. Lähetin on IP65 suojattu ja anturit IP68.

  Mittalaitteeseen voidaan kytkeä halutun mitta-alueen anturi ja siinä on sisäänrakennettu 500 mittapisteen dataloggeri.

 • Partech OxyTechw² RDO Pro-X

  OxyTechw² RDO Pro-X -anturi käyttää uusinta optista teknologiaa liuenneen hapen (DO) mittaukseen, jotka mahdollistavat nopean reagoinnin. Anturia voidaan käyttää vaativissakin prosesseissa, kuten jätevesissä, juomavedessä ja teollisuuden jätevesissä. Rutiinikalibrointia ei tarvita, mikä mahdollistaa pidemmän huoltovälin. Anturissa on käyttöikää pidentävä anturin suoja. Vaihtovälisuositus anturin kärkisuojalle on joka toinen vuosi. Kun korkki vaihdetaan, se on kestää vain muutaman minuutin, muita monimutkaisia ​​asetusmuutoksia ei tarvita, eikä anturia tarvitse kalibroida uudelleen.
  Anturin manuaalinen puhdistus pystytään pitämään mahdollisimman vähäisenä FlexTech-kiinnitysjärjestelmän avulla, jolloin anturi sijoitetaan säiliössä tai altaassa pinnan alle. Tällöin kelluvat rasvat ja biofilmi ei keräänny anturiin. Anturi on osa WaterWatch² -perheä ja liitetään 7300w² lähettimeen ja rinnalle voidaan liittää TurbiTechw² LA -anturi, joka tarjoaa erittäin kustannustehokkaan yhdistelmän.

 • Partech TurbiTechw² HR kiintoaineanturi

  TurbiTechw² HR-anturi on erityisesti suunniteltu käytettäväksi jätevedenpuhdistusjärjestelmissä, joissa prosessissa on verrattain suuret kiintoainepitoisuudet. Anturi on allasasenteinen ja IP68 suojattu.

  TurbiTechw2 HR-anturi sopii kiintoaineiden tarkkailemiseen korkeammilla alueilla kuin LA-anturilla. Anturin erona muihin sarjan antureihin on sen lyhyempi mittausetäisyys. Mittalaitteen lasisauvat ovat lähempänä toisiaan. Suuri optinen pinta oikean asennuksen kanssa varmistaa, että anturi antaa luotettavia tietoja. Lisäksi anturissa on itsepuhdistusmekanismi, joka takaa optisten pintojen pysymisen puhtaana ja mittauskelpoisena kaikkina aikoina. Anturin tiivisteet on vaihdettava prosessista riippuen, noin kerran vuodessa.

  HR-Anturin mittausalue 0…50 000 mg/l.

 • Partech TurbiTechw² LA kiintoaineanturi

  TurbiTechw² LA-anturi on suunniteltu käytettäväksi ilmastuslinjoilla ja aktiivilietteille, välillä 2 000…5 000 mg/l. Anturi voi myös mitata palautettua aktivoitua lietettä (R.A.S.), yliaktivoitua lietettä (S.A.S.) sekä kiintoainepitoisuuksia tai sameutta millä tahansa mitta-alueen sovelluksella. Anturi on allasasenteinen ja IP68 suojattu.

  Suuri optinen pinta oikean asennuksen kanssa varmistaa, että anturi antaa luotettavia tietoja. Esim. rasvan ajoittainen kertyminen anturiin ei estä mittausta, kuten pienten optisten pintojen antureilla.

  Lisäksi anturissa on itsepuhdistusmekanismi, joka takaa optisten pintojen pysymisen puhtaana ja mittauskelpoisena kaikkina aikoina. Anturin tiivisteet on vaihdettava prosessista riippuen, noin kerran vuodessa. Vakiotiivisteet ovat Nitriiliä, mutta ne saa myös Vitonina, riippuen prosessiväliaineesta. Puhdistusprosessi käynnistyy automaattisesti 7300w2 lähettimen ohjaamana ja kestää vain 90 sekuntia. TurbiTechw2 LA-anturi käyttää infrapunavaloa 860 nm mittaukseen ja toiminta perustuu valon vaimennukseen.

  LA- anturin mittausalue on 0…20 000 mg/l.

 • Partech TurbiTechw² LR kiintoaineanturi

  TurbiTechw² LR -anturi on erityisesti suunniteltu valvomaan puhdistettua tai suodatettua vettä. 90° valosironta tekee anturista herkän monille eri kokoisille hiukkasille. Se pystyy erottamaan muutokset, jotka ovat alle 0,1 FTU sameudessa. Anturi erottaa tehokkaasti pienet kolloidiset hiukkaset sekä suuremmat mineraalipartikkelit, joita joskus esiintyy jakeluverkostoissa.

  TurbiTechw² LR -anturin mittaus noudattaa ISO 7027 -standardia sameusmittauksessa. Ainutlaatuinen anturimalli ja läpivirtauskammio takaa erittäin vakaan nollapisteen. Anturissa on automaattinen itsepuhdistusmekanismi, joka pitää näytekammion ja anturin puhtaana. Laitteen kalibrointi on helppoa. Jokaisen mittalaitteen mukana toimitetaan kuivakalibrointityökalu, jolla anturi on helposti kalibroitavissa ilman kalibrointiliuoksia.

  LR- anturin mittausalue on: 0…50 NTU tai 0…500 NTU.

 • Partech TurbiTechw² LS kiintoaineanturi

  TurbiTechw² LS -anturi on suunniteltu valvomaan kiintoainepitoisuutta tai sameutta. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kunnalliset tai teolliset jätevedenpuhdistamot. Anturi soveltuu kiintoainepitoisuuden mittaamiseen sekä jäteveden käsittelyssä, että juomavesiprosessissa. Se on allasasenteinen ja IP68 suojattu.

  Lisäksi anturissa on itsepuhdistusmekanismi, joka takaa optisten pintojen pysymisen puhtaana ja mittauskelpoisena kaikkina aikoina. Anturin tiivisteet on prosessista riippuen vaihdettava noin kerran vuodessa.

  TurbiTechw² LS -anturi käyttää infrapunavaloa (860 nm) käyttäen 90° valonsirontaa ISO 7027 (2000) mukaisesti. Puhdistusprosessi käynnistyy automaattisesti 7300w2 lähettimen ohjaamana ja kestää vain 90 sekuntia.

  LS-anturin normaali käyttöalue on välillä 0…500 FTU. Anturista on myös versiot 0…100FTU ja 0…1 000 FTU vaihteluväleille.

 • Partech WaterTechw² C4E

  WaterTechw² C4E -anturi on suunniteltu mittaamaan luotettavasti kolmea eri suuretta, johtokykyä-, suolapitoisuutta- sekä lämpötilaa. Anturissa on neljä mitta elektrodia. Monikäyttöisen anturin ansiosta samaa anturia voidaan käyttää useissa sovelluksissa, jolloin prosessijärjestelmään voidaan liittää yksi anturi kolmen sijasta. Näin voidaan saada optimaalinen tarkkuus sovellukselle.
  Johtavuus on laaja mittaus, joka ilmaisee liuenneiden mineraalien määrän veteen, esimerkiksi mittauksen tulos prosessiveden osalta saattaa osoittaa, että vedenpuhdistusjärjestelmä ei toimi toivotulla tavalla. Joissakin tapauksissa sitä voidaan käyttää osoittamaan vesihöyryn kovuuden, erityisesti kattilan syöttövedessä. Monissa sovelluksissa Sähkönjohtavuutta voidaan käyttää kokonaisten liuenneiden kiinteiden aineiden (TDS) mittauksena ja on hyödyllinen yleinen veden laadun osoitin.

 • Partech WaterTechw² pH8000

  WaterTechw² pH8000 -anturi on suunniteltu tarjoamaan erittäin luotettavia pH- ja lämpötilamittauksia. Anturi käyttää tasaista pinnoitettua elektrodia, joka sisältää laajennetun referenssitien, nämä ominaisuudet yhdistyvät tarjoamaan erittäin tarkan pH-mittauksen, joka sopii käytettäväksi vesi, jätevesi ja juomavesi-sovelluksissa. Elektrodi on vaihdettavissa.
  Anturi asennetaan allasasennuksena ja anturivarsi on joustava, joka toimii puhdistusmekanismina anturille. Tarvittaessa optiona pH elektrodi voidaan asentaa myös läpivirtausastiaan.

 • Partech WaterTechw² Redox8000

  Redoxin tai ORP: n mittaaminen on hyödyllistä monissa vesi-, jätevesi ja teollisuusprosesseissa, esimerkiksi joissain desinfiointiprosesseissa, kuten kloorauksen vaikutus jäähdytystorneissa. Elektrodin rakenne on hyvin samanlainen kuin vastaava pH-elektrodi (WaterTechw² pH8000), ero on se, että pH-lasi korvataan Platinum-osilla. Vesiliuoksen hapetus-pelkistyspotentiaalin (Redox tai ORP) mittaus on laaja, ei-spesifinen indikaattori liuoksen kemiallisesta aktiivisuudesta. Juomaveden prosesseissa Redox-mittaus on erittäin tehokas keino kloorin ja otsonikäsittelyn valvontaa varten ja
  tarjoaa näin erinomaisen indikaattorin desinfiointiaineen kyvystä poistaa epäpuhtaudet vedestä.

  Jäteveden prosesseissa Redox-mittauksella on kyky antaa viitteitä siitä mikä on anoksisten ja anaerobisten vyöhykkeiden kunto aktiivilietesäiliöissä. Mittausta voidaan käyttää myös varastoidun tuotteen ilmaisimena prosessilaitoksilla, tällöin Redox muutokset varoittavat ennakoivasti tuotteen muutoksesta.

  Jos anturi asennetaan sovelluksiin, joissa on odotettavissa likaantumista Tällöin anturi voidaan asentaa FlexTech asennusvarteen, jossa on joustava liitoskohta.