KIINTOAINEET

Näytetään kaikki 8 tulosta

 • ACO DMMS / MSS / AMMS kosteusanturit

  ACO DMMS/MSS/AMMS ”On Line” anturit kiintoaineiden kosteusmittaukseen. ACO-kosteusanturit on valmistettu teollisuuden kovimpiin käyttöolosuhteisiin. Anturit toimivat kapasittivisella HFC (High Frequency Capasitance) periaatteella. Ko. periaatetta sovelletaan kosteudenmäärityksessä mm. betoni-, lasi-, keramiikka-, kipsi-, elintarvike-, maa-aines- ja kemian teollisuudessa.

 • Partech 7300w² lähetin jäteveden puhdistamoille ja vesilaitoksille

  Turbitech laitesarja biologisille jäteveden puhdistamoille ja vesilaitoksille. Yhteen 7300w² -keskusyksikköön voi liittää suoraan 2 ja laajennusrasioilla 4,8 tai jopa 16 eri tyyppistä digitaalista mittausanturia (kiintoaine, sameus, pH, lämpötila, sähkönjohtavuus, liuennut happi). Lähetin on liitettävissä Profibus ja Modbus väyliin.

 • Partech 750 kiintoaine- ja sameusmittari

  Kannettava kiintoaine- ja sameusmittari.

  Partech 750-Monitor on kannettava akkukäyttöinen mittalaite, jolla voi mitata nopeasti ja tarkasti kiintoainepitoisuuden, sameuden ja lietepinnankorkeuden. Jämerä mittalaite on helppo käyttää hanskoilla ja siinä on mukana kantohihna. Lähetin on IP65 suojattu ja anturit IP68.

  Mittalaitteeseen voidaan kytkeä halutun mitta-alueen anturi ja siinä on sisäänrakennettu 500 mittapisteen dataloggeri.

 • Partech TurbiTechw² HR kiintoaineanturi

  TurbiTechw² HR-anturi on erityisesti suunniteltu käytettäväksi jätevedenpuhdistusjärjestelmissä, joissa prosessissa on verrattain suuret kiintoainepitoisuudet. Anturi on allasasenteinen ja IP68 suojattu.

  TurbiTechw2 HR-anturi sopii kiintoaineiden tarkkailemiseen korkeammilla alueilla kuin LA-anturilla. Anturin erona muihin sarjan antureihin on sen lyhyempi mittausetäisyys. Mittalaitteen lasisauvat ovat lähempänä toisiaan. Suuri optinen pinta oikean asennuksen kanssa varmistaa, että anturi antaa luotettavia tietoja. Lisäksi anturissa on itsepuhdistusmekanismi, joka takaa optisten pintojen pysymisen puhtaana ja mittauskelpoisena kaikkina aikoina. Anturin tiivisteet on vaihdettava prosessista riippuen, noin kerran vuodessa.

  HR-Anturin mittausalue 0…50 000 mg/l.

 • Partech TurbiTechw² LA kiintoaineanturi

  TurbiTechw² LA-anturi on suunniteltu käytettäväksi ilmastuslinjoilla ja aktiivilietteille, välillä 2 000…5 000 mg/l. Anturi voi myös mitata palautettua aktivoitua lietettä (R.A.S.), yliaktivoitua lietettä (S.A.S.) sekä kiintoainepitoisuuksia tai sameutta millä tahansa mitta-alueen sovelluksella. Anturi on allasasenteinen ja IP68 suojattu.

  Suuri optinen pinta oikean asennuksen kanssa varmistaa, että anturi antaa luotettavia tietoja. Esim. rasvan ajoittainen kertyminen anturiin ei estä mittausta, kuten pienten optisten pintojen antureilla.

  Lisäksi anturissa on itsepuhdistusmekanismi, joka takaa optisten pintojen pysymisen puhtaana ja mittauskelpoisena kaikkina aikoina. Anturin tiivisteet on vaihdettava prosessista riippuen, noin kerran vuodessa. Vakiotiivisteet ovat Nitriiliä, mutta ne saa myös Vitonina, riippuen prosessiväliaineesta. Puhdistusprosessi käynnistyy automaattisesti 7300w2 lähettimen ohjaamana ja kestää vain 90 sekuntia. TurbiTechw2 LA-anturi käyttää infrapunavaloa 860 nm mittaukseen ja toiminta perustuu valon vaimennukseen.

  LA- anturin mittausalue on 0…20 000 mg/l.

 • Partech TurbiTechw² LR kiintoaineanturi

  TurbiTechw² LR -anturi on erityisesti suunniteltu valvomaan puhdistettua tai suodatettua vettä. 90° valosironta tekee anturista herkän monille eri kokoisille hiukkasille. Se pystyy erottamaan muutokset, jotka ovat alle 0,1 FTU sameudessa. Anturi erottaa tehokkaasti pienet kolloidiset hiukkaset sekä suuremmat mineraalipartikkelit, joita joskus esiintyy jakeluverkostoissa.

  TurbiTechw² LR -anturin mittaus noudattaa ISO 7027 -standardia sameusmittauksessa. Ainutlaatuinen anturimalli ja läpivirtauskammio takaa erittäin vakaan nollapisteen. Anturissa on automaattinen itsepuhdistusmekanismi, joka pitää näytekammion ja anturin puhtaana. Laitteen kalibrointi on helppoa. Jokaisen mittalaitteen mukana toimitetaan kuivakalibrointityökalu, jolla anturi on helposti kalibroitavissa ilman kalibrointiliuoksia.

  LR- anturin mittausalue on: 0…50 NTU tai 0…500 NTU.

 • Partech TurbiTechw² LS kiintoaineanturi

  TurbiTechw² LS -anturi on suunniteltu valvomaan kiintoainepitoisuutta tai sameutta. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kunnalliset tai teolliset jätevedenpuhdistamot. Anturi soveltuu kiintoainepitoisuuden mittaamiseen sekä jäteveden käsittelyssä, että juomavesiprosessissa. Se on allasasenteinen ja IP68 suojattu.

  Lisäksi anturissa on itsepuhdistusmekanismi, joka takaa optisten pintojen pysymisen puhtaana ja mittauskelpoisena kaikkina aikoina. Anturin tiivisteet on prosessista riippuen vaihdettava noin kerran vuodessa.

  TurbiTechw² LS -anturi käyttää infrapunavaloa (860 nm) käyttäen 90° valonsirontaa ISO 7027 (2000) mukaisesti. Puhdistusprosessi käynnistyy automaattisesti 7300w2 lähettimen ohjaamana ja kestää vain 90 sekuntia.

  LS-anturin normaali käyttöalue on välillä 0…500 FTU. Anturista on myös versiot 0…100FTU ja 0…1 000 FTU vaihteluväleille.

 • ProMtec μ-ICC 2.45 Compact kiintoainemittari

  Mikroaaltotekniikkaan perustuva ProMtec kiintoainemittari μ-ICC 2.45 Compact on optimaalinen tapa mitata korkeita kiintoainepitoisuuksia raakalietteestä, tiivistetystä lietteestä ja mädättämölietteistä. Mittaus soveltuu myös moniin muihin teollisuuden prosesseihin, joissa tarvitaan tarkkaa kuiva-ainepitoisuutta tai tietoa prosessiaineen tilasta.
  Mittaus voidaan toteuttaa putkistoissa, säiliöissä tai sekoittimissa. Mittaustulos saadaan, kun näyte virtaa anturin läpi, likaantuminen ei häiritse mittausta, joten se tekee mittauksesta huoltovapaan.