PINTAKYTKIMET - Admitanssikytkin

Showing all 1 result

  • Hawk GLADIATOR AS

    GLADIATOR-admittanssikytkin soveltuu nesteiden ja lietteiden sekä jauheiden ja muiden kiintoaineiden pinnanvalvontaan. Laite mittaa admittanssia eli vaihtovirtajohtavuutta. Kytkimen pituudet sovelluksen mukaan 5 cm – 5 m, lämpötila-alue max +450 °C.