Ultraäänianalysaattori | PIOX S

Virtauksen, massavirtauksen ja tiheyden/pitoisuuden samanaikainen mittaus ainetta koskettamatta

PIOX ®S -monimuuttuja-mittaustekniikkaa turvallisesti putken päältä

Fleximin PIOX S on mittausjärjestelmä, jonka avulla voidaan samanaikaisesti mitata tilavuus- ja massavirtaus sekä tiheys/pitoisuus (väkevyys). Prosessin ulkopuolelta tapahtuva mittaus on turvallisin toteustapa. Vuotoriskejä ei ole. Suuri etu tulee siitä, että laitteisto voidaan asentaa ja ottaa käyttöön prosessin käydessä. Turvallisuusnäkökohdat tulevat korostetusti esiin kemian teollisuudessa. Pääpaino on vuotoriskin minimoinnissa ja käyttöturvallisuuden varmistamisessa. Ultraäänimenetelmä soveltuu liuoksille, joissa konstraatiomuutokset korreloivat riittävästi äänen etenemisnopeuden kanssa. Se soveltuu mm. useimmille hapoille, lipeälle, ammoniakkavedelle, sokeri- ja alkoholiliuoksille.

TOIMINTA

Anturit mittaavat äänen etenemisnopeuden, kulkuajan ja lämpötilan. Keskusyksikkö laskee edellä mainituista primäärimittauksista konsentraation/tiheyden. Tilavuusvirtaustulos saadaan kulkuaikamittauksen avulla ja massavirtaus edellisten tulona. Kaikki mitat ja lasketut parametrit on mahdollista ottaa ulos 4-20 mA -signaalin muodossa. Kalibrointitiedot ja konstraatiokäyrät ovat tallennettuina mittauslähettimen ainekirjastoon, josta ne voidaan tarvittaessa ottaa automaattisesti uuden sovelluksen käyttöön.

LINKIT JA LISÄTIEDOT

Yleisesite:  Eng.kielinen (pdf)
Tekniset tiedot: Engl.kielinen esite (pdf)
Artikkeli: Rikkihapon väkevyys (pdf)
Lisätietoa:  Valmistajan sivulta

Piox S mittaus putken päältä

 

Haluan lisätietoa

Lomake sulkeutuu kun klikkaat ikkunan ulkopuolelta!

* = pakollinen kenttä
Kirjoita Tuote
Kirjoita Yritys
Kirjoita nimesi
Kirjoita paikkakunta
Kirjoita Puhelin
Kirjoita sähköpostisi
Kirjoita vapaavalintainen viesti

 

LAITE- JA SOVELLUSKUVAT

Piox S - mittaus putken päältä  Typpihapon mittaus Piox S -järjestelmällä  Etanolipitoisuuden mittaus