Admittanssipintakytkin | GLADIATOR AS

Yksinkertainen pinnanvalvonnan ja kommunikaation yhdistelmä vaativiin käyttökohteisiin

Älykkään admittanssipintakytkimen, GLADIATORin, parhaita ominaisuuksia ovat immuunius tarttumille ja lialle anturin pinnoilla sekä kytkentäpisteen pysyvyys.

Toiminta

GLADIATOR-admittanssikytkin soveltuu nesteiden ja lietteiden sekä jauheiden ja muiden kiintoaineiden pinnanvalvontaan. Laite mittaa admittanssia eli vaihtovirtajohtavuutta anturin ja säiliön seinän väliltä.

Mitattu admittanssi muuttuu, kun täyttöaine saavuttaa anturin/anturi vapautuu täyttöaineesta. GLADIATOR mittaa ja muuntaa sen lähtöviestiksi. GLADIATORin herkkyys riittää tunnistamaan nesteet, lietteet ja jauheet niiden sähköisistä ominaisuuksista riippumatta – jopa ilman fyysistä kosketusta anturiin. GLADIATOR-admittanssipintakytkimessä on aktiivinen tarttuman kompensointi. Se toimii tarttuman määrästä tai laadusta riippumatta.

Ominaisuudet

 • Järeä anturi on suunniteltu sovelluksiin vaativissa teollisuusympäristöissä
 • Asettelu ja viritys on helppoa
 • Kytkentäpisteen paikka ei ryömi lämpötilan vuoksi
 • Anturivaihtoehtoja on useita sovellusvaatimusten mukaan
 • Kaikki anturit sietävät likaa ja tarttumia
 • Laitteen käyttölämpötila-alue on -40…+400 oC
 • Kirkas, hyvin näkyvä pintanäyttö laitteen kannessa

GLADIATOR voi kommunikoida esim. Modbusja Hart-väyläprotokollan kautta. Erillismallissa keskusyksikkö on mahdollista sijoittaa 500 m:n päähän anturista. Mittaustieto nähdään väylällä numeerisena tietona, jolloin kalibrointi ja diagnostiikka onnistuu myös etäoperaationa GSM-verkon kautta.

GLADIATOR soveltuu kaiken tyyppisen teollisuuden pinnanvalvontakohteisiin. Ominaisuudet korostuvat esimerkiksi paperija selluteollisuuden, kaivosten ja rakennusaineteollisuuden pinnanvalvontakohteissa. Samaa laitetta voi käyttää sekä nesteillä ja lietteillä että pölymäisillä jauheilla (esim. kalkki, sementti, lentotuhka, tärkkelys).

Käyttökohteet

 • Lentotuhka: siilojen pinta, tuhkalähettimen pinta
 • Sementti ja kalkki: siilojen pinta, pneumaattisen lähettimen ohjaus
 • Turve, biopolttoaineet: siilojen yläraja, suppiloiden ruuhkahälytys
 • Hiekka ja kiviainekset: ylärajaja ruuhkahälytys
 • Malmit ja murskeet: ylärajaja ruuhkahälytys
 • Lietteet ja massat: ylärajavalvonta, ylitäytön esto
 • Vaahto ja suopa: ylärajahälytys, ylivuotohälytys

Linkit ja lisätiedot

Video admittanssipintakytkimen toiminnasta.

Dokumentaatio

Laite- ja sovelluskuvat

Kuuma-pohjatuhka-Gladiator-asennus-120x120  Jatelietesailion-pinnansaato-toteutettuna-Gladiator-AS-pintakytkimilla-120x120

Lentotuhkalahettimien-ylapintakytkin-120x120  Lentotuhkasuppilon-ylapintakytkin-120x120

Malmikuljetimen-ruuhkahalytin-120x120  Malmikuljettimen-suppilon-tukosvahti-120x120

Suopasailion-ylivuotohalytin-120x120  Toimii-tarttumasta-huolimatta-120x120

 

Haluan lisätietoa

Lomake sulkeutuu kun klikkaat ikkunan ulkopuolelta!

* = pakollinen kenttä
Kirjoita Tuote
Kirjoita Yritys
Kirjoita nimesi
Kirjoita paikkakunta
Kirjoita Puhelin
Kirjoita sähköpostisi
Kirjoita vapaavalintainen viesti