MITTAUS & SÄÄTÖ

show blocks helper

Showing 217–225 of 249 results

 • Partech WaterTechw² Redox8000

  Redoxin tai ORP: n mittaaminen on hyödyllistä monissa vesi-, jätevesi ja teollisuusprosesseissa, esimerkiksi joissain desinfiointiprosesseissa, kuten kloorauksen vaikutus jäähdytystorneissa. Elektrodin rakenne on hyvin samanlainen kuin vastaava pH-elektrodi (WaterTechw² pH8000), ero on se, että pH-lasi korvataan Platinum-osilla. Vesiliuoksen hapetus-pelkistyspotentiaalin (Redox tai ORP) mittaus on laaja, ei-spesifinen indikaattori liuoksen kemiallisesta aktiivisuudesta. Juomaveden prosesseissa Redox-mittaus on erittäin tehokas keino kloorin ja otsonikäsittelyn valvontaa varten ja
  tarjoaa näin erinomaisen indikaattorin desinfiointiaineen kyvystä poistaa epäpuhtaudet vedestä.

  Jäteveden prosesseissa Redox-mittauksella on kyky antaa viitteitä siitä mikä on anoksisten ja anaerobisten vyöhykkeiden kunto aktiivilietesäiliöissä. Mittausta voidaan käyttää myös varastoidun tuotteen ilmaisimena prosessilaitoksilla, tällöin Redox muutokset varoittavat ennakoivasti tuotteen muutoksesta.

  Jos anturi asennetaan sovelluksiin, joissa on odotettavissa likaantumista Tällöin anturi voidaan asentaa FlexTech asennusvarteen, jossa on joustava liitoskohta.

 • PREMasgard® DS 1 / DS 2

  Mekaaninen paine-erokytkin ilmalle paine-ero alueelle: 20-1000 Pa.

 • Prignitz CPS

  Prignitz CPS paineanturi on vahvarakenteinen ja kompakti painepintalähetin tarkkaan pinnankorkeuden mittaukseen nesteille ja biologisille lietteille. Ilmanpaineen kompensointi on toteutettu elektronisesti. Paineanturin kokonaisvirhe on pieni ja pitkäaikaispysyvyys erittäin hyvä. Mittauskenno on toteutettu modernilla ohutfilmi-vastustekniikalla. Kennossa on eteentyönnetty haponkestävä mittauskalvo, joka on suojattu mekaanisilta iskuilta ja kosketukselta muovisella suojuksella. Suojuksessa on 4 suurta paine-aukkoa, joiden kautta hydrostaattinen paine välittyy virheettä myös suuria kiintoainepitoisuuksia sisältävissä lietteissä. Anturi toimitetaan valmiiksi viritettynä tilauksen mukaiselle alueelle, mutta nollapiste ja mittausalue voidaan ohjelmoida jälkikäteen PC-ohjelmointityökalun avulla. Mittausalueet; pienin 0 – 1 mH2O, suurin 0 – 250 mH2O. Saatavana myös Ex-mallina.

 • ProMtec μ-ICC 2.45 Compact kiintoainemittari

  Mikroaaltotekniikkaan perustuva ProMtec kiintoainemittari μ-ICC 2.45 Compact on optimaalinen tapa mitata korkeita kiintoainepitoisuuksia raakalietteestä, tiivistetystä lietteestä ja mädättämölietteistä. Mittaus soveltuu myös moniin muihin teollisuuden prosesseihin, joissa tarvitaan tarkkaa kuiva-ainepitoisuutta tai tietoa prosessiaineen tilasta.
  Mittaus voidaan toteuttaa putkistoissa, säiliöissä tai sekoittimissa. Mittaustulos saadaan, kun näyte virtaa anturin läpi, likaantuminen ei häiritse mittausta, joten se tekee mittauksesta huoltovapaan.

 • PTL CV120/CV130/CV140/CV150

  PTL-värähtelypintakytkimien ominaisuudet perustuvat patentoituun 1-sauvarakenteeseen, joka toimii luotettavasti myös käyttökohteissa, joissa perinteisiä värähtelykytkimiä haittaa tukkeumat anturissa, materiaalin tarttuminen anturiin ja sen holvaantuminen siilon seinämille tai ”rotankolojen” muodostuminen anturin kohdalle.

  PTL CV100-sarjan värähtelypintakytkin soveltuu erinomaisesti kaikille kuiville irtomateriaaleille, joiden tiheys on yli 20 g/l ja raekoko alle 40 mm. Käyttökohteet pinnan ylä- tai alarajan valvontaan siiloissa, suppiloissa, syöttötaskuissa viljalle, leseille, muovipelleteille, rae- ja jauhomaisille irtomateriaaleille.

 • PTL CV600/CV630/CV650

  PTL-värähtelypintakytkimien ominaisuudet perustuvat patentoituun 1-sauvarakenteeseen, joka toimii luotettavasti myös käyttökohteissa, joissa perinteisiä värähtelykytkimiä haittaa tukkeumat anturissa, materiaalin tarttuminen anturiin ja sen holvaantuminen siilon seinämille tai ”rotankolojen” muodostuminen anturin kohdalle.

  Sauvamallinen värähtelypintakytkin kuiville, raemaisille aineille. CV600-sarjan kytkimen elektroniikkapiirin generoima signaali saa tunnistimena toimivan anturisauvan värähtelemään resonanssitaajuudellaan n. 460 Hz. Kun täyttömateriaali peittää anturin kärjen, värähtely lakkaa. Elektroniikkapiiri
  tunnistaa tilan ja ohjaa lähtöreleen päälle. Kun sauva taas vapautuu, alkaa sauva värähdellä uudestaan ja laite kytkee ”vapaa” -tilan takaisin päälle.

 • PTL SHT120/130/140

  Värähtelypintakytkin, kiinteille kuumille aineille max +250 °C.

  PTL-värähtelypintakytkimien ominaisuudet perustuvat patentoituun 1-sauvarakenteeseen, joka toimii luotettavasti myös käyttökohteissa, joissa perinteisiä värähtelykytkimiä haittaa tukkeumat anturissa, materiaalin tarttuminen anturiin ja sen holvaantuminen siilon seinämille tai ”rotankolojen” muodostuminen anturin kohdalle.

 • Schmidt SS 20.261

  Virtausnopeusalue 0 – 90 m/s, max. 8 bar. Terminen massavirtausmittaus tai kalorimetrinen virtausmittaus perustuu lämmönsiirtymäperiaatteeseen. Lämmitettävän vastuksen lämmitystehoa säädetään siten, että sen ja mitattavan ilman välille syntyy vakiolämpötilaero. Lämmön siirtyminen ilmaan kasvaa massavirtauksen mukaan. Lämmitysjännitteen lasku on näin suoraan verrannollinen normivirtausnopeuteen.

 • Schmidt SS 20.500

  Virtausnopeusalue 0 – 50 m/s, maks. 10 bar, myös syövyttäville aineille. Terminen massavirtausmittaus tai kalorimetrinen virtausmittaus perustuu lämmönsiirtymäperiaatteeseen. Lämmitettävän vastuksen lämmitystehoa säädetään siten, että sen ja mitattavan ilman välille syntyy vakiolämpötilaero. Lämmön siirtyminen ilmaan kasvaa massavirtauksen mukaan. Lämmitysjännitteen lasku on näin suoraan verrannollinen normivirtausnopeuteen.