Mittauspalvelut

Tarjoamme prosessimittauspalveluita mm.

Nesteiden virtausmittaus kannettavalla ultraäänivirtausmittarilla putken päältä, T maks. +200 °C.

Nesteiden virtaus- sekä energiamittaus kannettavalla ultraäänivirtaus- ja energiamittarilla putken päältä n. 5 minuutissa, T maks. +200 °C.

Virtausmittaukset doppler-ultraäänivirtausmittarilla korkean kiintoainepitoisuuden omaaville nesteille (lietteet ja massat).

Vuodonhaku kannettavalla vuodonhakulaitteistolla paljastaa vuotokohdan paineilma-, höyry-, kaasu- ja alipainejärjestelmissä. Soveltuu myös laakereiden- ja lauhteenpoistimen kunnonvalvontaan.

Seinämänpaksuuden mittaus Tmaks. +200 °C, muovit ja metallit.

Kiintoainemittaukset kannettavalla kiintoainepitoisuusmittarilla.

Kysy lisää:

Tuomas Arkko
050 4211 112
tuomas.arkko@swoy.fi

Jukka Sillanpää
050 542 5295
jukka.sillanpaa@swoy.fi